Външна канализация и водоснабдяване

Проектиране и изграждане на улична канализация, външни и площадкови ВиК мрежи. Водоснабдяване и канал до вашия дом.

Нужда от водоснабдяване и канализация?

Изграждане на външна ВиК мрежа и външна канализация

Изграждане на външна ВиК мрежа и външна канализация

Основна функция на външните (улични) и площадкови ВиК мрежи се явява безпроблемното обезпечение на потребителите с вода и последващия отвод на използвания ресурс. Външният водопровод не е съставна част от вътрешните инженерни комуникации на обекта. Той се полага извън жилищни и обществени сгради, осигурявайки достъпа на водоснабдителната система до естествени или изкуствени водоизточници и канализационни кладенци.

Заявете безплатен оглед на терен